http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/448/images/06.png

Elektronik Mühendisliği; elektronik elemanların fiziği, üretim teknolojisi, elektronik düzen ve sistemlerin çalışma ilkeleri ve tasarımıyla uğraşan; Haberleşme Mühendisliği ise elektronik mühendisliğinin ana dallarından biri olup, Telekomünikasyon sistem ve merkezlerinin tasarımı ve öngörülmesiyle ilgilenen mühendislik dalıdır. Bu bağlamda Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bu iki mühendislik dalının birleşimi olmaktadır.

Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, 2008-2009 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Bölümümüzde, Elektronik Anabilim Dalı ve Telekomünikasyon Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalında 2 Profesör, 2 Doçent , 2 Dr. Öğr. Üyesi,  ve 4   Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı bulunmaktadır. Şuan da lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim öğretim devam etmektedir.

EHM’nin misyonu toplumun ihtiyaçları ile doğaya ve çevreye duyarlı, teknolojik gelişmeleri izleyen ve uygulayan, temel bilimleri özümsemiş, problemleri tanımlayıp akılcı çözüm yolları bulabilen, temel ve uygulamalı mühendislik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, ürettiği bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürebilen, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip bilimsel erk ve düşüncede bireyler yetiştirmektir.

Bu misyon doğrultusunda EHM bölümü, öncelikle bölgede kurulu bulunan 1000’in üzerindeki büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşları ve tüm ülke için kaliteli mühendis gereksinimini karşılamak, bölgede bulunan endüstri ve kamu kuruluşlarının problemlerine bilimsel çözüm üretmek, araştırma sonuçları ile bilimsel potansiyelini çeşitli etkinlikler ile çevre, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacını gütmektedir.

 

 


Haberler Arşiv

Duyurular Arşiv
Yaz Dönemi Stajı Için Duyuru; Yeni 2022-05-18

Yaz dönemi stajı için duyuru;   Tekirdağ Asyaport Liman  işletmeleri , yaz döneminde staj yapa... Ayrıntı İçin Tıklayınız...